ENERGOLAND, spol. s r. o. Pardubická 18, Srnojedy 530 02
TRAFOSTANICE
Panelové, zděné nebo blokové (různé typy střech a venkovních omítek), osazené vzduchovými odpínači pro kobkové uspořádání nebo skříňovými rozvaděči se vzduchovými odpínači, případně uzavřenými v plynu SF6.
Výstavba nových trafostanic 6/0,4 kV, 10/0,4 kV, 22/0,4 kV, 35/0,4 kV distribučních i průmyslových.
Ukázka realizovaných stavebních částí trafostanic různého vstupního napětí:
Předmět dodávky: kiosková TS 35/0,4 kV typ UF 3066, 1x400 kVA
Předmět dodávky: kiosková TS 35/0,4 kV typ UF 3066, 1x400 kVA
Avatar
Předmět dodávky: kiosková TS 35/0,4 kV typ UF 3066, 1x630 kVA
Avatar
Předmět dodávky: kiosková TS 35/0,4 kV typ EH1A, 1x800 kVA

Avatar
Předmět dodávky: vestavěná TS 35/0,4 kV - 2x800 kVA + 5x1000 kVA a 35/6,3 kV - 1x7500 kVA
Avatar
Předmět dodávky: 4x kiosková TS 35/0,4 kV typ UF78, 4x 1x1600 kVA
Avatar
Předmět dodávky: kiosková TS 35/0,4 kV typ UKL 3024, 1x400 kVA

Avatar
Předmět dodávky: kiosková TS 35/0,4 kV typ UF 3042, 1x400 kVA
Avatar
Předmět dodávky: kiosková TS 35/0,4 kV typ UF 3066, 1x630 kVA
Avatar
Výstavba nové trafostanice 6/0,4 kV, 10/0,4 kV, 22/0,4 kV, 35/0,4 kV
Opravy všech druhů zděných i venkovních trafostanic 6, 10, 22, 35kV.
Případné zajištění dodávky el. energie z vlastních mobilních trafostanic.

Ukázka realizovaných rekonstrukcí:
Předmět dodávky: kiosková TS 35/0,4 kV typ UF 3066, 1x400 kVA
Opravy všech druhů zděných i venkovních trafostanic 6, 10, 22, 35kV
Avatar
Opravy všech druhů zděných i venkovních trafostanic 6, 10, 22, 35kV
Avatar
Opravy všech druhů zděných i venkovních trafostanic 6, 10, 22, 35kV

Montáž a pronájem mobilních trafostanic 6, 10, 22, 35kV.
Ukázka mobilních trafostanic:
Předmět dodávky: kiosková TS 35/0,4 kV typ UF 3066, 1x400 kVA
Montáž a pronájem mobilních trafostanic 6, 10, 22, 35kV
Avatar
Montáž a pronájem mobilních trafostanic 6, 10, 22, 35kV
Avatar
Montáž a pronájem mobilních trafostanic 6, 10, 22, 35kV

ENERGOLAND, spol. s r.o.
Pardubická 18
Srnojedy 530 02
energoland@energoland.cz