ENERGOLAND, spol. s r. o. Pardubická 18, Srnojedy 530 02
HISTORIE A ZAJÍMAVÉ PROJEKTY
Firma Energoland
byla založena v roce 1990. Zakladatelem byl Jan Landsmann – dlouholetý zaměstnanec VČE.

V roce 1992 se firma transformovala na Energoland spol. s r. o.

Dnes se naše firma zabývá především montáží, opravami a údržbou vyhrazených elektrických zařízení. Jedná se především o energetiku, patří sem tedy rozvodny, trafostanice a kabelová nebo vrchní vedení vysokého a nízkého napětí. Máme stále zhruba 40 zaměstnanců a jsme vybaveni nejmodernějšími technologiemi. Nízká fluktuace zaměstnanců nám dovoluje vyškolení většího počtu pracovníků na specifické práce (práce pod napětím, ve výškách, práce na kabelových souborech a další vysoce odborné činnosti).
Elektrárna na biomasu Mostek
Spolupráce na výstavbě bioelektrárny a její technologické vybavení v obci Mostek v roce 2013. Rozvodna VN je osazena rozvaděčem EFACEC NORMAFOX 38,5 kV. Trafostání jsou osazena suchými trafy o výkonech v rozmezí 35/04 kV, 800kVA do 35/04kV, 1000kVA s výjimkou transformátoru T7 6,3/35 kV, 7,5MVA. Transformátory jsou osazeny tepelnými čidly MSF 220 SE. Rozvodna NN je osazena skříňovými rozvaděči typu RVT.
Předmět dodávky: kiosková TS 35/0,4 kV typ UF 3066, 1x400 kVA
Avatar
Avatar
Avatar

Předmět dodávky: kiosková TS 35/0,4 kV typ UF 3066, 1x400 kVA
Avatar
Avatar
Avatar
Vracíme se na Sněžku!
Nejvýše položená TS na Sněžce, kterou jsme budovali v roce 2005, brání nové technologii lanové dráhy. V letošním roce budeme přemísťovat TS do jiné části horní stanice lanovky na Sněžce.
Předmět dodávky: kiosková TS 35/0,4 kV typ UF 3066, 1x400 kVA
Avatar
Avatar
Avatar

Předmět dodávky: kiosková TS 35/0,4 kV typ UF 3066, 1x400 kVA
Avatar
Avatar
Avatar

Předmět dodávky: kiosková TS 35/0,4 kV typ UF 3066, 1x400 kVA
Avatar
Avatar
Avatar
ENERGOLAND, spol. s r.o.
Pardubická 18
Srnojedy 530 02
energoland@energoland.cz