Historie a zajímavé projekty

Firma Energoland byla založena v roce 1990. Zakladatelem byl Jan Landsmann – dlouholetý zaměstnanec VČE. Spolu s ním tehdy odešlo z VČE dalších 5 pracovníků. Firma začínala s kanceláří v rodinném domě, garáž a sklepy byly využívány jako šatna a sklad.
Prvními zakázkami, které firma získala, byly renovace objektů po odchodu sovětských vojsk. Posléze jsme začali spolupracovat s bývalým KIU (Krajský investiční útvar) a VČE.
V roce 1992 se firma transformovala na Energoland spol. s r. o. Další, pro společnost velmi důležitý milník nastal v roce 1994. Byla realizována přestavba hospodářské usedlosti v Srnojedech, která se tak stala naším administrativním a technickým sídlem.
Dnes se naše firma zabývá především montáží, opravami a údržbou vyhrazených elektrických zařízení. Jedná se především o energetiku, patří sem tedy rozvodny, trafostanice a kabelová nebo vrchní vedení vysokého a nízkého napětí. Máme stále zhruba 40 zaměstnanců a jsme vybaveni nejmodernějšími technologiemi.
Nízká fluktuace zaměstnanců nám dovoluje vyškolení většího počtu pracovníků na specifické práce (práce pod napětím, ve výškách, práce na kabelových souborech a další vysoce odborné činnosti).

Elektrárna na biomasu Mostek
Spolupráce na výstavbě bioelektrárny a její technologické vybavení v obci Mostek v roce 2013. Rozvodna VN je osazena rozvaděčem EFACEC NORMAFOX 38,5 kV. Trafostání jsou osazena suchými trafy o výkonech v rozmezí 35/04 kV, 800kVA do 35/04kV, 1000kVA s výjimkou transformátoru T7 6,3/35 kV, 7,5MVA. Transformátory jsou osazeny tepelnými čidly MSF 220 SE. Rozvodna NN je osazena skříňovými rozvaděči typu RVT.

Bioelektrárna Mostek Bioelektrárna Mostek Bioelektrárna Mostek Bioelektrárna Mostek Bioelektrárna Mostek Bioelektrárna Mostek Bioelektrárna Mostek Bioelektrárna Mostek

Vracíme se na Sněžku!
Nejvýše položená TS na Sněžce, kterou jsme budovali v roce 2005, brání nové technologii lanové dráhy. V letošním roce budeme přemísťovat TS do jiné části horní stanice lanovky na Sněžce.

trafostanice trafostanice trafostanice trafostanice
  • Nejvýše položená trafostanice v ČR - Sněžka
  • Rekonstrukce rozvodny vodní elektrárny Spálov
  • Rekonstrukce vodní elektrárny Práčov I
trafostanice trafostanice trafostanice trafostanice trafostanice trafostanice trafostanice trafostanice trafostanice trafostanice trafostanice trafostanice

Napsali o nás:

články z časopisů články z časopisů
©2011 Created by Mackintosh | Design by Siris - tvorime.web@centrum.cz